Quạt chống ăn mòn hóa chất FRP Turbofan model FTF

Quạt model  FTF  FRP đã được công nhận là quạt đột phá có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài, dẫn đầu ngành sử dụng hệ thống ổ trục bôi trơn bằng dầu. Ứng dụng các kỹ thuật mới để phân tích và nghiên cứu  sức mạnh cho thiết kế và dòng chảy cánh quạt tối ưu đã thúc đẩy sự phát triển thành quạt lý tưởng  mang lại hiệu suất cải thiện đáng kể và tiết kiệm năng lượng, giúp giảm lượng khí thải CO2.