Lọc Hepa ULTRACEL V

Lọc hepa ULTRACEL V được sử dụng trong tầng lọc cuối cùng trong hệ thống AHU cho phòng sạch, ngành Gas tubine, thực phẩm, thuốc thú y, ….

Nguyên liệu được làm bằng sợi thủy tinh chống ẩm cho phép lọc hepa ULTRACEL V hoạt động trong môi trường có ẩm và gần biển… 

Lọc hepa ULTRACEL V bao gồm dãy sản phẩm với các cấp độ từ E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16, U17 theo EN 1822