Quạt ly tâm Superlite Max cao áp 9-14

Model: 9-14

Quạt dùng chuyển liệu

– Áp suất: 7533 – 8213 Pa

– Lưu lượng: 2167- 5500 m3/h

– Dòng quạt 9-14 thích hợp cho việc thông gió cưỡng chế áp suất cao trong lò luyện, sản phẩm cũng được ứng dụng trong việc vận chuyển liệụ.

– Không khí luân chuyển không chứa chất ăn mòn, chất tự cháy ,không chất dính.

– Nhiệt độ không khí không quá 80 độ, hàm lượng bụi và hạt rắn không quá 150mg/m3