Quạt hướng trục Superlite Max GXF

Model: GXF

Áp suất cao – Hút khí – Hút khói

Áp suất: 75 – 7171 Pa

Lưu lượng: 864 – 21697 m³/h

Quạt dùng tăng áp đường ống, lưu thông không khí cho các công trình hầm mỏ, nhà hàng, bảo tàng, nhà thi đấu, trao đổi không khí cho các công trình kiến trúc thông thường, nhiệt độ không khí cần lưu thông nằm trong khoảng từ -20 đến 50 độ, hàm lượng bụi nhỏ hơn 100mg/m³.