Quạt hút gắn mái Blauberg TOWER-AM

Quạt ly tâm gắn mái nhà 

Model: TOWER – AM

Lưu lượng:  1920 m3/h

Công suất: 98 W

Độ ồn:47 dB(A)