Quạt ly tâm cao áp trực tiếp DanaMax DLE

Quạt ly tâm cao áp trực tiếp DanaMax DLE có thể quay theo góc 45 độ và góc 135 độ, động cơ quạt có hiệu suất cao, vận hành êm độ ồn thấp. Kết cấu quạt ly tâm cao áp trực tiếp DanaMax DLE có thể tháo lắp vận chuyển dễ dàng ở mọi không gian chật hẹp khác nhau.