Quạt ly tâm Superlite cao áp DZ

Model: DZ

Quạt thông gió cưỡng chế

– Áp suất: 1496- 4279Pa

– Lưu lượng: 1217- 3000 m3/h

– DZ là dòng quạt áp cao dùng thông gió cưỡng chế, cũng được ứng dụng rộng trong việc vận chuyển vật liệu, luân chuyển không khí và lưu chuyển các chất khí không tự cháy , không có chất dính, nhiệt độ khí cao nhất không quá 80 độ, hàm lượng bụi và hạt rắn không quá 150 mg/m3.