Quạt ly tâm Superlite Max cao áp XQ

Model: XQ

Quạt chuyên dụng cho ngành xi măng

– Áp suất: 4722- 6422Pa

– Lưu lượng: 372- 1907 m3/h

– XQ là quạt chuyên dụng cho ngành xi măng , dùng để thông gió cưỡng chất áp suất cao, đồng thời có thể dùng vận chuyển nhiên liệu, nhiệt độ môi trường khí luân chuyển không quá 80 độ, hàm lượng bụi và hạt rắn không quá 150mg/m3.