Quạt ly tâm Superlite Max dẫn gió lò hơi Y4-73

Model: Y4-73

– Quạt dẫn gió lò hơi Y4-73 thích hợp sử dụng dẫn gió cho các lò hơi lớn trong nhà máy phát điện với lượng hơi nước 2- 670t/h.

– Môi trường làm việc là khi khói với nhiệt độ không quá 250 độ, phía trước quạt dẫn gió phải đảm bảo lắp thiết bị lọc bụi với hiệu suất tối thiểu 85%.