Quạt ly tâm Superlite Max dẫn gió lò hơi Y9-35

Model: Y9-35

Y9-35 thích hợp dùng dẫn khí lò hơi 2-240t/h có nhiệt độ không vượt quá 250 độ, gió trước quạt phải lắp thiết bị lọc bụi có hiệu suất tối thiểu 85%, nhiệt độ lớn hơn 250 có thể cung cấp quạt dẫn gió nhiệt độ cao bằng inox.