Quạt ly tâm Superlite Max dẫn gió lò hơi Y5-48

Model: Y5-48

Y5-48 là quạt thiết kế cho thiết bị lọc bụi lò hơi từ 1-20l/h, thích hợp cho các thiết bị lò hơi trong mỏ, lò hơi công nghiệp loại lớn. Nhiệt độ khí luân chuyển không vượt quá 250 độ, trước quạt dẫn gió phải lắp thiết bị lọc bụi có hiệu suất tối thiểu 85%, nhiệt độ cao hơn 250 độ có thể dùng quạt dẫn gió chịu nhiệt cao bằng inox.