Quạt ly tâm trung áp gián tiếp DanaMax DLG cánh A

Quạt ly tâm trung áp DLG A gián tiếp DanaMax là dòng quạt gián tiếp thông qua gối dỡ và dây cuaroa nhằm tách phần động cơ ra khỏi môi trường làm việc có khói bụi, hơi ẩm và nhiệt độ cao.

Quạt ly tâm trung áp DLG A gián tiếp DanaMax  có hiệu suất cao, độ ồn thấp biến thiên áp suất ổn định.

Quạt ly tâm trung áp DLG A gián tiếp DanaMax  có cánh cấu tạo với khe hở không bị bám dính gây mất cân bằng trong quá trình hoạt động.