Quạt ly tâm trung áp gián tiếp DanaMax DLG cánh B

Quạt ly tâm trung áp DLG B gián tiếp DanaMax có cấu tạo cánh quạt được truyền động gián tiếp thông qua gối dỡ và dây cuaroa nhằm tách phần động cơ ra khỏi môi trường làm việc có khói bụi, hơi ẩm và nhiệt độ cao.

Quạt ly tâm trung áp DLG B gián tiếp DanaMax có hiệu suất cao, độ ồn thấp biến thiên áp suất ổn định.

Ngoài ra, cánh của Quạt ly tâm trung áp DLG B gián tiếp DanaMax có cấu tạo lồng sóc giúp quạt khi hoạt động sẽ êm và hạn chế tiếng ồn nhiều hơn