Quạt ly tâm trung áp trực tiếp DanaMax DLT – D.A

Quạt ly tâm trung áp DLT trực tiếp Danamax -D.A được ứng dụng cấp khí tươi phục vụ thông gió, hút khói…

Quạt ly tâm trung áp DLT trực tiếp Danamax -D.A có cấu tạo cánh lồng sóc, số lượng lá cánh nhiều  góc nghiêng hợp lý để tạo ra lưu lượng cao và áp suất lớn hơn

Quạt ly tâm trung áp DLT trực tiếp Danamax -D.A thường được sử dụng cấp thoát không khí theo đường ống dẫn trong những tòa nhà cao tầng, tầng hầm hay dùng để hút khói, khí thải cho các nhà hàng khách sạn