Quạt thông gió Composite Danamax DLF

Quạt thông gió Composite DanaMax DLF dùng để hút khí nóng, oi bức bên trong ra ngoài

Quạt thông gió Composite DanaMax DLF giúp đưa không khí thiên nhiên vào nhà xưởng, tạo sự thông thoáng, cải thiện môi trường làm việc tốt hơn

Quạt thông gió Composite DanaMax DLF được ứng dụng rộng rãi cho nhà xưởng, kho hàng, chuồng trại chăn nuôi…