Quạt ly tâm Superlite Max hai cửa gió vào 4-2×79

Model: 4-2×79

– Quạt ly tâm hai cửa gió vào 4-2×79 loại E thường được dùng thông gió trao đổi khí cho các công trình, nhà xưởng , công trình, xây dựng quy mô lớn, ổ máy điều hòa, công trình xây dựng, cao tầng.

– Có thể dùng để vận chuyển khí vào hoặc là không khí và các loại khí không gây hại với sức khỏe, các loại khí không gây hại với sức khỏe, các loại khí không tự cháy, không chứa chất dính, hàm lượng bụi và chất rắn không quá 150mg/m3, nhiệt độ không quá 80 độ