Quạt thông gió nối ống Superlite Max cấp khí tươi PM2.5

Model: JYF (PM)

Đây là dòng quạt thổi áp dương trong phòng tích hợp 3 trong 1: làm sạch hiệu suất cao, lọc PM2.5 và khử mùi tạo môi truuwongf trong sạch, tốt cho sức khỏe.