Quạt thông gió nối ống Superlite Max hộp nhiều cửa gió JYF

Model: JYF

Quạt thổi độ ồn thấp là dòng sản phẩm được cải tiến trên cơ sở cải tiến quạt ly tâm đường ống GDF, quạt giữ được lưu lượng cao, độ ồn thấp nhưng được chế tạo với kích thước nhỏ hơn, giảm độ ồn xuống thấp hơn, nâng cao hiệu suất sử dụng.