Quạt ly tâm Superlite Max C6- 48

Model: C6-48

– Đặc điểm của sản phẩm: khó bị tích tụ bụi, thích hợp với việc thông gió có chứa chất vụn, vụn sợi, bụi đất.

– Kiểu truyền động có thể căn cứ theo yêu cấu của khách hàng sử dụng kiểu truyền động trực tiếp (type A), truyền động gián tiếp bằng dây đại ( tupe C) hoặc truyền động bằng khớp nối ( Type D).

– Môi trường làm việc không được vượt quá 80 độ