Thiết bị làm sạch không khí tĩnh điện (có quạt) lắp có ống hoặc xả tự do RyDaiR RB 2400B, RB 2400B-F

Thiết bị làm sạch không khí tĩnh điện dạng công nghiệp để thu giữ các hạt khô và ướt như bụi, hơi dầu, khói bếp và các chất ô nhiễm khác. Ứng dụng tiêu biểu bao gồm khí thải nhà bếp thương mại, nhà máy, nhà xưởng, trạm máy CNC và nhiều cơ sở khác. Model RB2400B là dùng cho các bếp nối với ống xả khí và có mức áp suất tĩnh ngoài là 150pa. RB2400B-F là cho bếp không nối ống/ xả tự do và không có bất kỳ áp suất tĩnh ngoài nào