Thiết bị làm sạch không khĩ tĩnh điện (không quạt) RydAiR RY 5000B

Thiết bị làm sạch không khí tĩnh điện dạng công nghiệp để thu giữ các hạt khô và ướt như bụi, hơi dầu, khói bếp và các chất ô nhiễm khác. Ứng dụng tiêu biểu bao gồm khí thải nhà bếp thương mại, nhà máy, nhà  xưởng, trạm máy CNC và nhiều cơ sở khác