Máy lọc không khí RydAiR RB700

Máy lọc không khí RydAiR RB700 là thiết bị làm sạch không khí tĩnh điện (có quạt) dùng để lọc không khí khử mùi, lọc khói bếp, lọc khói máy CNC…..

Máy lọc không khí RydAiR RB700 dạng công nghiệp để thu giữ các hạt khô và ướt như bụi, hơi dầu, khói bếp và các chất ô nhiễm khác.

Máy lọc không khí RydAiR RB700 Ứng dụng khí thải nhà bếp thương mại, nhà máy, nhà xưởng, trạm máy CNC và nhiều cơ sở khác.