Quạt cấp khí tươi hồi nhiệt Blauberg Komfort ERV EC DB S14

Quạt cấp gió tươi hồi nhiệt DB S14 thiết bị xử lý không khí thu hồi nhiệt với công suất không khí tối đa lên đến 400 m³ / h.

Quạt cấp gió tươi hồi nhiệt DB S14 giúp giảm tải trên các hệ thống điều hòa khí hậu nóng và sự mất nhiệt khí hậu lạnh .

Quạt cấp gió tươi hồi nhiệt DB S14 với đơn vị xử lý không khí để cung cấp hiệu quả và thông hơi khí thải trong căn hộ, nhà ở khu nhà và các tòa nhà khác.