Quạt ly tâm DR Fan kích thước lớn

Quạt ly tâm kích thước lớn Dr Fan là dòng quạt có độ ồn thấp.

Quạt ly tâm kích thước lớn có model từ DR-F31 FTC đến DR-H39HTC với lưu lượng 5650-10150m3/h và độ ồn 61-70dB