Quạt thông gió Blauberg Slim

QUẠT CỔ ĐIỂN BLAUBERG 

Model:Slim

Lưu lượng: 105-305 m3/h

Công suất: 14-24 W

Độ ồn: 33-37 dB (A)