Thiết bị làm sạch không khí bằng công nghệ tĩnh điện RydAiR RY 1200, RB 1000

Thiết bị làm sạch không khí dạng công nghiệp để thu giữ các hạt khô và ướt như bụi, hơi dầu, khói bếp và các chất ô nhiễm khác. Ứng dụng tiêu biểu bao gồm khí thải nhà bếp thương mại, nhà máy, nhà xưởng, trạm máy CNC và nhiều cơ sở khác

Model RY1200 là không có quạt. Nó được thiết kế cho vào các trường hợp tạo được dòng không khí bên ngoài vào, hoặc để tích hợp vào hệ thống lọc không khí khác.

RB1000 là RY1200 gắn với phần quạt thối cho hoạt động riêng lẻ