Thiết bị làm sạch không khí tĩnh điện (không quạt), đơn vị lắp đứng RY 2500B-V

Thiết bị làm sạch không khí tĩnh điện dạng công nghiệp để thu giữ các hạt khô và ướt như bụi, hơi dầu, khói bếp và các chất ô nhiễm khác. Ứng dụng tiêu biểu bao gồm khí thải nhà bếp thương mại, nhà máy, nhà  xưởng, trạm máy CNC và nhiều cơ sở khác