Côn chuyển vuông tròn

ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG:

– Dùng để chuyển đổi từ các ống gió vuông sang tròn để kết nối vào quạt, chuyển vuông sang tròn để kết nối với ống gió mềm đưa xuống miệng gió, hoặc dùng để mổ trích ra các chân rẽ tròn kết nối với ống gió mềm.

VẬT LIỆU VÀ TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:

– Thường được chế tạo bằng tôn mạ kẽm, inox hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng.

– Sản xuất dạng khai triển thành hai mảnh rồi hàn ghép lại.