Khớp nối mềm

Khớp nối mềm hay mối nối mềm là khớp nối dùng để nối ống với ống, ống với van.

Ứng dụng: Nối các khớp cổ gió, qua đó giúp giảm rung bảo vệ trục ống cũng như lưu thông khí cho quạt hút.

Mô tả: Khớp nối mềm có thể thiết kế còng để gắn kết vào ống gió giúp tăng tính linh hoạt và sức mạnh. Nhiệt độ hoạt động của khớp nối mềm lên đến 280°C. Khớp nối mềm được sản xuất bằng vải sau đó được gia cố bằng nẹp tôn tăng khả năng chịu lực cho sản phẩm.