Ống gió mềm nhôm bảo ôn 2P

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Chất liệu  : Aluminum Foil/ Polyester Film/ Laminated X 2ply/ Spring copper wire

Keo          : Self Hardening Type

Độ dày     : 0.02 ~ 0.03 mm

Nhiệt độ sử dụng : -30 °C ~ +140 ° C

Áp lực       : 250mm WG

Tốc độ gió  : 25m/s

Kích thước  : Ø100mm – Ø500mm x10m