Quạt đảo trần Superlite Max SOF-45

Quạt đảo trần Superlite Max  được thiết kế bản cánh rộng, đường kính cánh quạt từ 450 – 500mm, có lượng gió lơn, gió thổi đều tạo ra cảm giác dễ chịu.

Quạt đo trn Superlite Max có th điu chnh lượng gió với 3 cp độ.

Quạt đảo trần  thích hợp s dụng cho quán cà phê, văn phòng, kho hàng, xưng sn xut, xưng công nhân làm việc, ca hàng,…