Quạt hộp ly tâm Breeze CDF/ CDFS

Chi tiết sản phẩm:
Kích thước phạm vi: 200mm – 500mm
Tối đa Thể tích không khí: 1000 m³ / h đến 20.000m³ / h
Tối đa Áp suất: 200Pa đến 900Pa
Động cơ: IP44 hoặc IP54, Class B hoặc F.