Quạt hỗn hợp gắn ống tròn Blauberg Turbo

Model: TURBO

Lưu lượng: 170-1750 m3/h

Công suất: 23-315 W

Độ ồn: 27 – 56 dB