Quạt hướng trục Blauberg AXIS-Q

Quạt hướng trục gắn tường

Model: AXIS – Q

Lưu lượng: 63-150 m3/h

Công suất:17-48W

Độ ồn: 30-43 dB(A)