Quạt hướng trục hút mái DanaMax DAD – MNo

Quạt hướng trục DanaMax DAD MNo đây là dòng quạt hướng trục hút mái

Quạt hướng trục DanaMax DAD MNo được lắp trên mái nhà xưởng hoặc chung cư cao tầng để thông gió, hút khói

Quạt hướng trục DanaMax DAD MNo dùng để hút khói xe, khói khi hỏa hoạn để đưa ra ngoài