Quạt thông gió Blauberg Quatro

QUẠT THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI BLAUBERG

Model: Quatro

Lưu lượng: 82-240 m3/h

Công suất:10-25 W

Độ ồn: 33-37 dB (A)