Quạt thông gió Blauberg Force

Quạt thông gió siêu âm là dòng quạt ly tâm của thương hiệu Blauberg Force với áp suất cao.

Quạt thông gió siêu âm có động cơ công suất cao lắp trên tường hoặc sàn nhà