Quạt gắn ống gió Blauberg Ducto

Quạt gắn ống gió là dòng quạt thông gió cấp thoát khí liên tục hoặc định kỳ cho phòng vệ sinh, phòng tắm, nhà bếp và các không gian tiện ích khác

Quạt thông gió gắn ống gió thải hoặc cấp khí tùy thuộc vào cách lắp đặt quạt trong hệ thống

Quạt gắn ống gió được thiết kế cho các hệ thống dẫn PVC hoặc các đường ống khí mềm.