Quạt ly tâm Blauberg Valeo-BF

Quạt ly tâm hút gió ống đơn Blauberg 

Model: Valeo- BF

Lưu lượng: 35-180 m3/h

Công suất:12-48 W

Độ ồn: 26.6-43.7 dB(A)