Quạt gắn ống gió Blauberg Tubo

Quạt gắn ống gió Blauberg là dòng quạt có thể dùng cho cả 2 chức năng cấp và hút khí.

Quạt gắn ống gió Blauberg với model Tubo nhiều kích cỡ Tubo100,125,150 để khách hàng lựa chọn.

Sản phẩm với động cơ sử dụng bạc đạn vận hành bền bỉ có thể làm việc nhiều giờ vẫn đạt được hiệu quả tốt.