Quạt thông gió Blauberg Sileo

Quạt êm và tiết kiệm năng lượng Blauberg

Model: Sileo

Lưu lượng: 97-375 m3/h

Công suất: 7.5 – 22 W

Độ ồn: 25-38 dB (A)