Quạt thông gió vuông công nghiệp SHRV Series

Quạt thông gió vuông DanaMax SHVR giúp thông gió, giảm nhiệt, trao đổi khí như: Nhà xưởng công nghiệp, dệt may, giày da, nhà thi đấu thể thao

Quạt thông gió vuông DanaMax SHVR giúp thông gió cho các trang trại chăn nuôi

Quạt thông gió vuông DanaMax SHVR giúp thông gió hướng trục đạt hiệu suất cao nhất khi phối kèm tấm làm mát cooling pad