Tháp xử lý khí thải Kyowa EMR

Tháp xử lý khí thải Kyowa ERM là tháp xử lý không có media, vật liệu composite.

Tháp xử lý khí thải Kyowa ERM là loại tháp xử lý khí thải có hiệu suất cao. Nhất là những khí thải có khả năng hòa tan tốt thì tháp hoạt động càng hiệu quả.

Tháp xử lý khí thải Kyowa ERM được nhận xét là phương pháp xử lý cực đơn giản, nhưng tiết kiệm chi phí đầu tư hiệu quả.