Tháp xử lý khí thải Kyowa FSW

Tháp xử lý khí thải Kyowa FSW hoạt động với hiệu suất cao, có thể xử lý được cả bụi.

Tháp xử lý khí thải Kyowa FSW đáp ứng được khí thải nồng độ cao, lưu lượng bất kỳ từ nhỏ đến lớn.

Tháp xử lý khí thải Kyowa FSW có khả năng vận hành, sửa chữa cực đơn giản