Quạt hướng trục đuôi gió tầng hầm DanaMax DAJC – CNo

Quạt hướng trục DanaMax DAJ CNo đây là dòng quạt đuôi gió tầng hầm kiểu JETFAN

Quạt hướng trục DanaMax DAJ CNo được lắp tại các tầng hầm của các chung cư và trung tâm thương mại để thông gió, lắp hầm đường bộ

Quạt hướng trục DanaMax DAJ CNo dùng để hút khói xe, khói khi hỏa hoạn để đưa ra ngoài