Quạt ly tâm DanaMax DCD DNo (Trực tiếp)

Quạt ly tâm DanaMax DCD DNo đây là dòng quạt ly tâm cánh đúc, truyền động trực tiếp.

Quạt ly tâm DanaMax DCD DNo được sử dụng với mục đích hút khói, cấp khí bên trong tòa nhà, hút bếp, hút bụi.

Quạt ly tâm DanaMax DCD DNo được làm từ vật liệu là thép và Inox, có độ bền cao