Lọc tinh VM II

Hệ thống Lọc tinh VM II với dãy sản phẩm  có các cấp độ: M5, M6, F7, F8 và F9 theo tiêu chuẩn EN 779.

Lọc tinh VM II được sử dụng trong tầng lọc thứ 2 trong hệ thống HVAC, trong AHU, tòa nhà thương mại, khách sạn có khoảng không gian lắp đặt bị hạn chế.

Lọc tinh VM II được thiết kế mỏng, nhẹ và kích thước linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng.