Lọc tinh VM-I

Hệ thống Lọc tinh VM I với dãy sản phẩm  có các cấp độ: M5, M6, F7, F8 và F9 theo tiêu chuẩn EN 779.

Có khả năng lọc được trên 95% hạt bụi PM2.5 hơn nữa Lọc tinh VM I được thiết kế với diện tích lọc lớn nhằm tăng thời gian sử dụng lọc.

Bên cạnh đó Lọc tinh VM I còn có các model chịu được nhiệt độ lên đến 250 0C.