Thiết bị phòng sạch Pass Box

THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH PASS BOX

PASS BOX  là thiết bị chuyên dụng dùng để chuyển nguyên vật liệu vào ra giữa hai khu vực của phòng sạch nhằm hạn chế nhiễm khuẩn xâm nhập vào phòng và giảm nhiễm chéo giữa hai khu vực.

Ngoài ra còn có model mở rộng AirShower Pass Box với tính năng thổi dòng khí với vận tốc lớn để làm sạch bụi bề mặt thiết bị, dụng cụ…