Thiết bị phòng sạch Air Shower

AIR SHOWER  là thiết bị chuyên dụng dùng cho phép người, nguyên vật liệu dụng cụ máy móc cỡ lớn vào ra phòng sạch mà không làm sụt áp suất phòng.

Kích thước AIR SHOWER phụ thuộc vào lưu lượng, mật độ người làm việc và độ lớn vật dụng chuyển vào trong phòng sạch.